Privacy

Privacyverklaring 2018

Dit is de privacyverklaring van Typen Tubbergen, bestaande uit een samenwerking tussen de docenten  Ellen Olde Nordkamp-Pannekoek, Jannie Slot-Hammink en Rolien Rietberg. Typen Tubbergen respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt Typen Tubbergen uw persoonsgegevens. Typen Tubbergen heeft uw gegevens nodig bij een bestelling, om uw vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om u beter van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden opgenomen in een maillijst en een database en gedeeltelijk en alleen wanneer noodzakelijk gedeeld met TypeWorld voor het kunnen volgen van het lesprogramma en de VSLM voor het examen. De gegevens die wij van u nodig hebben zijn uw contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en informatie over de aangemelde leerlingen/cursisten namelijk: naam, leeftijd, behaalde resultaten, factuur- en betalingsgegevens en eventueel andere relevante informatie ten behoeve van de cursus.

Voor de privacyverklaring van Instruct zie http://www.instruct.nl/privacy-cookies
Voor de privacyverklaring van Het CBT zie https://www.hetcbt.nl/

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Typen Tubbergen ook. De gegevens in de maillijst en het Programma TypeWorld worden na afloop van de cursus, uiterlijk binnen 6 maanden, verwijderd.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Typen Tubbergen. Neem hiervoor contact op via het e-mailadres van de betreffende docent.

Klachten
Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u aanwijzingen wanneer en hoe u een klacht kunt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens.
Klik op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die u aan Typen Tubbergen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Typen Tubbergen handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Typen Tubbergen adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.