Informatie over Typeworld

 

TypeWorld is een typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Er wordt geleerd te typen volgens het tienvingersysteem blindtypen. Kinderen brengen gemiddeld een paar uur per dag achter de computer door. Een cursus blindtypen past daarom in het pakket computervaardigheden dat een kind van deze tijd zou moeten beheersen.
Voordelen van blindtypen:

  • Door het blindtypen kunnen de letters snel gevonden worden en dit bevordert de snelheid van het computerwerk.
  • Het kind kan zich concentreren op de inhoud van de leertaak en hoeft niet na te denken over het typen.
  • Een kind dat goed kan typen, komt tot hogere leerprestaties.
  • Via de cursus leren zij een goede werkhouding aan, dit voorkomt RSI-klachten.

Een cursist heeft ongeveer 20-25 uur netto type tijd nodig om op een snelheid van 100-130 aanslagen per minuut te komen. Leren typen is een vaardigheid die vooral geleerd wordt door veel en vaak te oefenen. In TypeWorld wordt het de leerling zo leuk mogelijk gemaakt om te oefenen.

TypeWorld is in spelvorm opgezet: het is een wereld met eilanden met daarop dorpen met oefeningen. Dorpen die goed afgerond zijn leveren gadgets op. De gadgets komen op het eigen eiland terecht.

Maar hoe leuk het er ook uitziet, er moet hard gewerkt worden om een goed resultaat te behalen.

De eilanden

Er zijn twintig eilanden met een vaste route. Iedereen begint bij Bobossie en eindigt bij Zweefland. Eilanden die nog niet toegankelijk zijn, hebben een slotje en alleen de contouren van het eiland zijn zichtbaar. Het slotje verdwijnt van het eiland als de test op het voorgaande eiland is gehaald.

 Als in de overzichtsweergave de muis op een eiland wordt gezet, wordt zichtbaar welke letters worden aangeleerd op het eiland. De cursist ziet ook of er al gadgets zijn verdiend op dat eiland.

De dorpen

Op elk eiland zijn er dorpen in verschillende kleuren:
Blauw – oefeningen
Oranje – Typespelen en/of oefeningen
Groen – Eigen oefeningen
Goud – Bonusoefeningen

De cursisten worden uitgedaagd om zoveel mogelijk oefeningen te doen. Ze kunnen hier namelijk gadgets mee verdienen voor hun eigen eiland.

Er zijn drie verschillende soorten oefeningen:

Nauwkeurigheid Typ heel nauwkeurig, je kunt pas door als je de goede toets hebt gebruikt. Je mag een vastgesteld aantal fouten in een oefening maken.
Ritme Typ precies in het ritme, fouten kun je niet verbeteren. Je mag een vastgesteld aantal fouten in een oefening maken. Voor letters of symbolen waarbij je de Shift-toets nodig hebt, krijg je twee tikken de tijd.
Doortypen Typ maar rustig door, ook als je een fout maakt. Hoe meer je typt, hoe meer fouten je mag maken (percentage). Fouten worden rood weergegeven in de oefeningen. Maar in de testen worden de fouten niet zichtbaar. Vanaf eiland 12 mag je in oefeningen met Zinnen de Backspace gebruiken om fouten te verbeteren.

Huiswerk: per week gemiddeld 1,5 eiland

Benodigde tijd: Elke week typen tijdens de typeles en minimaal 5 x 20 minuten (netto type tijd) thuis oefenen.

Controleren
De controletaak van de docent in de tijd tussen de typelessen bestaat uit het volgen van de cursisten via de manager. Hier ziet de begeleider hoelang een cursist typt en hoever de cursist is gevorderd. Via de manager kunnen de docent en de cursist direct met elkaar mailen. Ouders ontvangen een kopie van de mail in hun eigen mailbox.

 Tips

Blindtypen houdt in dat er niet gekeken mag worden naar de vingers. Het is belangrijk dat dit direct vanaf het begin goed wordt aangewend.
“Zet je koppie aan het werk en niet je ogen”.

Certificaat

Als afsluiting van de cursus typen krijgen de cursisten een certificaat met daarop hun resultaten.

Rapportage

Iedere week in de nacht van zaterdag op zondag ontvangt u via de mail een automatisch voortgangsrapport. Deze rapportage stopt als de cursist de test van het laatste eiland heeft gehaald.