Cursus Typevaardigheid

Deze cursus bestaat uit 1 lessen, de 13e les is het examen. Voor het aanleren van de letters en cijfers van het toetsenbord maken we gebruik van het internetprogramma TypeWorld. Het eerste deel van de cursus bestaat uit het aanleren van de letters, de cijfers en tekens van het toetsenbord. Het tweede deel van de cursus bestaat uit het verhogen van de vaardigheid. De laatste lessen staan in het teken van trainen voor het examen. Ook komen enige tekstverwerkings onderdelen aan de orde.

De kosten voor het volgen van deze cursus zijn € 159,– (inclusief gebruik van de licentie) en € 20,– voor het examen. Deelname aan het examen is niet verplicht.

Huiswerk
Om goed te leren typen is het noodzakelijk dat er 5 keer per week minimaal 20 minuten geoefend wordt. Zo werken de cursisten iedere week 1 tot 2 eilanden door. Voor snelle typers zijn er extra oefeningen. Ook kunnen de cursisten u en de mede-cursisten uitdagen met typeoefeningen.

Vorderingen
Via internet volgt de docent de vorderingen in TypeWorld en via de mailbox van TypeWorld kan de docent uw kind tips en aanwijzingen geven. Iedere week krijgt u een (automatische) mail over de vorderingen van uw kind. Door deze werkwijze blijft u goed op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Telefonisch contact is uiteraard ook mogelijk.

Lessen
Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

Absentie
Indien uw kind niet aanwezig kan zijn, graag even een berichtje sturen naar de betreffende docent. We kunnen dan overleggen over het volgen van de les op een ander tijdstip. Als de docent afwezig is, door ziekte of weersomstandigheden, schuift de les op, maar het huiswerk gaat wel verder.

Examen
Typen Tubbergen is aangesloten bij Het CBT, Centraal Bureau Typevaardigheid. Deze vereniging organiseert examens die onder toezicht van Staatsgediplomeerde docenten worden afgenomen. Meer informatie over het examen ontvangt u aan het eind van de cursus, rond de 10e les (http://www.hetcbt.nl) (www.diplomacomputertypen.nl).