Cursus Typevaardigheid/Tekstverwerken

Cursus typevaardigheid/tekstverwerken 

Deze cursus wordt, vanwege de onzekerheid over de continuiteit van de lessen door Corona momentel NIET gegeven. Wel komen tijdens de typelessen enige tekstverwerkingsfuncties aan de orde, maar dit wordt niet geexaminieerd.

De cursus bestaat uit 17 lessen. De 18e les is het examen. Deze cursus kost € 190,– (inclusief gebruik van de licentie) en € 27,50 voor het examen. Deelname aan het examen is niet verplicht.

Het eerste deel van de cursus bestaat uit het aanleren van de letters, de cijfers en tekens van het toetsen­bord. Dit gaat met behulp van het internetprogramma TypeWorld.

Daarnaast komen enige tekstverwerkingsfuncties aan de orde (onderstrepen, vetdrukken, opslaan van bestanden, printen, knippen en plakken,  werken met het spellingsprogramma e.d.) Hier maken we gebruik van het programma  Google documenten.
Het tweede deel van de cursus bestaat uit het verhogen van de vaardigheid alsmede het uitwerken van een werkstuk waarbij gebruik gemaakt wordt van de functies van Google documenten. Veel aandacht wordt geschonken aan het onderdeel nakijken en fouten verbeteren, zowel handmatig als met behulp van het spellingsprogramma.

De laatste lessen staan in het teken van trainen voor het examen.

Huiswerk
Om goed te leren typen is het noodzakelijk dat er 5 keer per week minimaal 20 minuten geoefend wordt. Zo werken de cursisten iedere week 1 tot 2 eilanden door. Voor snelle typers zijn er extra oefeningen. Ook kunnen de cursisten u en de mede-cursisten uitdagen met typeoefeningen. Daarnaast maken de cursisten 1 of 2 tekstverwerkingsopdrachten. De tijd die hieraan besteed wordt, varieert tot maximaal een half uur per week.

Vorderingen
Via internet volgt de docent de vorderingen in TypeWorld en via de mailbox van TypeWorld kan de docent uw kind tips en aanwijzingen geven. Iedere week krijgt u een (automatische) mail over de vorderingen van uw kind. Door deze werkwijze blijft u goed op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Telefonisch contact is uiteraard ook mogelijk.
De opdrachten van Tekstverwerken dienen de cursisten uitgeprint in te leveren bij de docent en deze worden de volgende les gecorrigeerd teruggegeven.

Lessen
Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

Absentie
Indien uw kind niet aanwezig kan zijn, graag even een berichtje sturen naar de betreffende docent. We kunnen dan overleggen over het volgen van de les op een ander tijdstip. Als de docent afwezig is, door ziekte of weersomstandigheden, schuift de les op, maar het huiswerk gaat wel verder.

Examen
Typen Tubbergen is aangesloten bij Het CBT, Centraal Bureau Typevaardigheid. Deze vereniging organiseert examens die onder toezicht van Staatsgediplomeerde docenten worden afgenomen. Meer informatie over het examen ontvangt u aan het eind van de cursus, rond de 14e les (http://www.hetcbt.nl) (www.diplomacomputertypen.nl).